Omleiding N279: Dierdonk let op uw zaak!


Als we de provincie moeten geloven, gaat Dierdonk er op vooruit met een omleiding van de N279 er omheen. Wij, werkgroep Lange omleiding: nee!, denken van niet.

Om te beginnen blijft de huidige weg bestaan. Dus met een omleiding wordt Dierdonk letterlijk door 2 wegen omsloten. Waar er nu aan 1 kant overlast is, is er straks zeker aan 2, zo niet aan alle kanten overlast van geluid, fijnstof etc..

De huidige weg wordt "afgewaardeerd”, maar verkeer uit de richting Bakel móet richting Veghel wel de huidige weg blijven gebruiken. Net zoals al het lokale en eventueel sluipverkeer. Dus nog steeds veel verkeer.

Huizen die gekocht zijn juist omdat ze ver van de N279 staan, hebben straks overlast van de omleiding. En met een beetje pech, ook nog uitzicht op het nieuwe stuk N279. Niet bevorderlijk voor het woongenot, maar zeker ook niet voor de waarde van deze huizen.

Geluidsarm asfalt op de omleiding is wettelijk voldoende. Fijnstof is wettelijk ook geen probleem.

De omleiding loopt straks dwars door het laatste stukje natuur tussen Helmond en Bakel. Door het beekdal van de Aa, een stuk door de Bakelse Beemden en parallel aan de Wolfsputten. Gebied waar velen van u wandelen. Wandelen kan straks ook nog. In een mooi aangeklede berm van de 2- of 4 baans omleiding. Kunt u - samen met het overgebleven wild – via een nieuw ecoduct oversteken naar de Bakelse bossen.Uit de MilieuEffect Rapportage (MER) in opdracht van de provincie blijkt dan ook dat:
- de omleiding om Dierdonk verkeerstechnisch niet beter is;
- de omleiding in vergelijking de meeste milieuschade toebrengt;
- wat betreft leefbaarheid ook slechter scoort dan gebruik maken van de huidige weg;
- de omleiding veruit de duurste variant is (ca. 50 miljoen euro extra).


Voorlopig kiest de provincie voor een 2 x 1 baansweg. Als er na 2030 toch een verkeersprobleem is, dan wordt de weg alsnog 2 x 2 banen. De omleiding zou dan goedkoper te verbreden zijn. In alle varianten denken wij dat (ook) Dierdonk heel slecht af is met een omleiding!


Laat uw stem horen!
  1. Teken tégen de omleiding  Handtekening tégen de omleiding Dierdonk 
  2. én laat Provinciale Staten en de gemeente Helmond weten dat ook u geen omleiding wilt: Helmonders: laat van u horen!