Teken tégen de omleiding om Dierdonk!
 
op 7 december a.s. besluit de Provincie over de N279, dus  over de omleiding
 
   
Lange omleiding voorkeur Provincie 
De Provincie heeft de lange omleiding om Dierdonk  als voorkeursalternatief gekozen. Dus niet het bestaande tracé van de N279 verbeteren en goed afschermen voor de omwonenden, maar een nieuwe weg dwars door het buitengebied, het beekdal van de Aa en deels de Bakelse Beemden.
 
Besluitvorming
Op 7 december aanstaande besluit Provinciale Staten over het Provinciaal InpassingsPlan (PIP). De omleiding maakt hier onderdeel van uit. Wij vinden het nog steeds een duur, overbodig en onzinnig plan, die omleiding om Dierdonk.
 
Laat je stem horen!
Daarom zijn we een handtekeningenactie begonnen tégen de omleiding. Bedoeling is om de handtekeningen aan de Provincie aan te bieden voordat er besloten wordt. 
 

Inwoner van Helmond?