Slecht plan!
 
Wij vinden de omleiding om Dierdonk een bijzonder slecht plan. Omdat:
 
  • De omleiding die verkeerstechnisch niet beter is dan de huidige weg.  (volgens het MER onderzoek);
  • De MER commissie concludeert dat de huidige weg beter scoort als het gaat om leefbaarheid; 
  • De omleiding die de wijk Dierdonk tussen 2 wegen inklemt (de bestaande weg blijft naast de omleiding  bestaan);
  • De geluidshinder neemt voor het gehele gebied  bij een omleiding maar voor 3% af. (16 personen!); 
  • Een omleiding die in het beekdal van de Aa komt te liggen en dus het laatste stukje natuur tussen Bakel en Helmond  verwoest;
  • Dit alles ook nog zo’n 50 miljoen euro extra kost!
Zie ook onze open brief uit 2017:  
 
Het advies van de MER commissie: toetsing - advies commissiemer.pdf
 
Goed gezelschap
Gelukkig zijn we in goed gezelschap: óók de gemeente Gemert- Bakel is tegen de omleiding: 
 
Van onze centen!
Voor wie de uitzending gemist heeft (tegen het eind van het programma gaat het over de lange omleiding). Aflevering 4, 23 april 2018. Wel veel reclame, sorry...