Wat is de provincie van plan?


De provincie wil op de hele N279 van 's Hertogenbosch tot Asten een betere verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid.  De omleiding om Helmond maakt hier onderdeel van uit. 
 
De plannen en de bijbehorende onderzoeken kunt u op de website van de provincie vinden.
 
Het ProvinciaalInpassingsplan
 
De MilieuEffectRapportage (MER)
 
Samenvatting:
 
Volledig rapport: